House for Auction, Taman Muzaffar Shah (4/9/2017)

SINGLE TWIN STOREY HOUSE FOR AUCTION
JALAN SERI MAHKOTA, TAMAN MUZAFFAR SHAH (RM 200,000.00/-)
PELAKSANAAN NO: 1 – 38 – 88/04 TAHUN 2013
LELONGAN AWAM: 4HB SEPTEMBER 2017 (ISNIN),
MAHKAMAH TINGGI MELAKA

BUTIR-BUTIR HAKMILIK
NO. HAKMILIK : PN 18853 (Dahulu dikenali sebagai H.S.(D) 11127)
NO. LOT : LOT 2804 (Dahulu dikenali sebagai No. P.T. 938)
MUKIM : BUKIT KATIL
PEGANGAN : PAJAKAN 99 TAHUN BERAKHIR PADA 18/3/2084
KELUASAN TANAH : 334 METER PERSEGI
CUKAI TANAH : RM 28.00
PEMILIK BERDAFTAR : MOHD ZULKARNAIN BIN HUSSAIN (1/1 BAHAGIAN)
SYARAT NYATA : UNTUK PERUMAHAN SAHAJA
KATEGORI KEGUNAAN : BANGUNAN
BEBANAN : DIGADAIKAN KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM MELALUI
PERSERAHAN NO 8739/97

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH Hartanah ini terletak di NO. 20, JALAN SERI MAHKOTA, TAMAN MUZAFFAR SHAH, AYER KEROH, MELAKA adalah SEBUAH RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT.

HARGA RIZAB:- RM 200,000.00 Hartanah tersebut akan dijual tertakluk pada satu harga rizab sebanyak RM 200,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: DUA RATUS RIBU SAHAJA) SAHAJA dan kepada Syarat-Syarat jualan yang tercetak di Perisytiharan Jualan. Penawar-penawar adalah dikehendaki mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM berserta satu salinan kad pengenalan.
Firma Guaman : TETUAN ABDUL RAMAN SAAD & ASSOCIATES
Alamat : No. 240 A & B, Jalan Melaka Raya 1, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka.
No. Telefon : 06-2821446/2834857
No. Fax : 06-2847868
No. Rujukan : ARSMK/SAI/9636/17/LPPSA/LIT/ct

  • Location: Melaka 
  • Tenure: Leasehold 
  • Address: Melaka, Melaka 
  • Price : RM200,000 
  • $ Range: $100 000 - 200 000 
  • Deposit: 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM  
  • Key Contact: NICHOLAS +605-2531888 OR THE PLAINTIFF LAWYER AS ABOVE 
  • Type: Landed Residential