House For Auction, Lorong Jaya 6 (5/6/2018)

SINGLE STOREY HOUSE FOR AUCTION
NO. 73, LORONG JAYA 6 (RM 24,932.00 /-)
PELAKSANAAN NO: 38-481-05/2012
LELONGAN AWAM: 5HB JUN 2018 (SELASA),
MAHKAMAH TINGGI IPOH

BUTIR-BUTIR HAKMILIK
NO. HAKMILIK : PN 94636 (DAHULU DIKENALI SEBAGAI H.S.(D) 8815)
NO. LOT : LOT 184092 (DAHULU DIKENALI SEBAGAI PT 1224)
MUKIM/DAERAH/NEGERI : TANJONG TUALANG/KINTA/ PERAK DARUL RIDZUAN
PEGANGAN : PAJAKAN 99 TAHUN BERAKHIR PADA 7/11/2089
KELUASAN TANAH : 111 METER PERSEGI
CUKAI TANAH : RM 50.00
PEMILIK BERDAFTAR : MORUGAJA A/L VEDIAPPAN (1/2 BAHAGIAN), MARIAMAH A/P SUBRAMANIAM (1/2 BAHAGIAN)
SYARAT NYATA : KEDIAMAN – KEDIAMAN KOS RENDAH

SEKATAN KEPENTINGAN : TIADA
BEBANAN : DIGADAIKAN KEPADA BANK OF COMMERCE (M) BERHAD MELALUI PERSERAHAN NO 6477/94

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH : Hartanah ini terletak di NO. 73, LORONG JAYA 6, TAMAN JAYA, 31750 TRONOH, PERAK DARUL RIDZUAN adalah SEBUAH RUMAH TERES SATU TINGKAT

HARGA RIZAB:- RM 24,932.00 Hartanah tersebut akan dijual tertakluk pada satu harga rizab sebanyak RM 24,932.00 (RINGGIT MALAYSIA: DUA PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA SAHAJA) SAHAJA dan kepada Syarat-Syarat jualan yang tercetak di Perisytiharan Jualan. Penawar-penawar adalah dikehendaki mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama CIMB BANK BERHAD berserta satu salinan kad pengenalan.

Firma Guaman : TETUAN LALCHAND & NAWAWI
Alamat : No. 16, Medan Istana 3, Bandar Ipoh Raya, 30000 Ipoh, Perak Darul Ridzuan
No. Telefon : +605-2494600
No. Fax : +605-2494606
No. Rujukan : MNY/15370/09/CIMB/IM/RSR/YAP

  • Location: Ipoh 
  • Tenure: Leasehold 
  • Address: Tronoh, Negeri Perak 
  • Price : RM24,932 
  • $ Range: $0 - 50 000 
  • Deposit: 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama CIMB BANK BERHAD 
  • Key Contact: NICHOLAS +605-2531888 OR THE PLAINTIFF LAWYER AS ABOVE 
  • Type: Landed Residential