House For Auction, Lembah Beriah

SINGLE STOREY HOUSE FOR AUCTION
No. 6, DENAI LB 2/1 (RM 155,000.00 /-)
PELAKSANAAN NO: AA-38-316-05/2018
LELONGAN AWAM: 28HB OGOS 2018 (SELASA),
MAHKAMAH TINGGI IPOH

BUTIR-BUTIR HAKMILIK
NO. HAKMILIK : PN 315566 (DAHULU DIKENALI SEBAGAI H.S.(D) 7004)
NO. LOT : LOT 9358 (DAHULU DIKENALI SEBAGAI PT 4302)
MUKIM/DAERAH/NEGERI : BERIAH/KERIAN/PERAK DARUL RIDZUAN
PEGANGAN : PAJAKAN 99 TAHUN BERAKHIR PADA 21/1/2102
KELUASAN TANAH : 383 METER PERSEGI
CUKAI TANAH : RM 77.00
PEMILIK BERDAFTAR : NORIDZUAN BINTI ABU BAKAR (1/2 BAHAGIAN), NURDIYANA BINTI HARUN (1/2 BAHAGIAN)
SYARAT NYATA : KEDIAMAN – SEBUAH RUMAH KEDIAMAN

SEKATAN KEPENTINGAN : TIADA
BEBANAN : DIGADAIKAN KEPADA BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD MELALUI PERSERAHAN NO 44060/2003

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH : Hartanah ini terletak di No. 6, DENAI LB 2/1, LEMBAH BERIAH, 34310 BAGAN SERAI, PERAK DARUL RIDZUAN adalah SEBUAH KOS RENDAH RUMAH TERES DUA TINGKAT

HARGA RIZAB:- RM 155,000.00 Hartanah tersebut akan dijual tertakluk pada satu harga rizab sebanyak RM 155,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SATU RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU SAHAJA) SAHAJA dan kepada Syarat-Syarat jualan yang tercetak di Perisytiharan Jualan. Penawar-penawar adalah dikehendaki mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD berserta satu salinan kad pengenalan.

Firma Guaman : TETUAN TAWFEEK BADJENID & PARTNERS
Alamat : Suite B-1-2, B-2-2 & B-2-4, Tingkat 1 & 2, Blok B Greentown Suria, Jalan Dato’ Seri Ahmad Said, 30450 Ipoh, Perak
No. Telefon : +605-2421544
No. Fax : +605-2421346
No. Rujukan : TBP/IPOH/BKRM/L/171754/17/AZIAN

  • Location: Ipoh 
  • Tenure: Leasehold 
  • Address: Bagan Serai, Negeri Perak 
  • Price : RM155,000 
  • $ Range: $100 000 - 200 000 
  • Deposit: 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD 
  • Key Contact: NICHOLAS +605-2531888 OR THE PLAINTIFF LAWYER AS ABOVE 
  • Type: Residential Land