House For Auction, Jalan Seri Rambai 1 (10/11/2017)

DOUBLE STOREY HOUSE FOR AUCTION
JALAN SERI RAMBAI 1, TAMAN SERI RAMBAI 1 (RM 108,000.00 /-)
LELONGAN AWAM: 10HB NOVEMBER 2017 (JUMAAT),
PEJABAT TANAH, DAERAH MELAKA TENGAH

BUTIR-BUTIR HAKMILIK
NO. HAKMILIK : GMM 1826 (Dahulu dikenali sebagai H.S.(M) MCL. 23)
NO. LOT : LOT 3811 (Dahulu dikenali sebagai No. PT 1114)
MUKIM/DAERAH/NEGERI : BUKIT RAMBAI/MELAKA TENGAH/MELAKA
KELUASAN TANAH : 82 METER PERSEGI
CUKAI TAHUNAN : RM 3.50

KEGUNAAN TANAH : BANGUNAN
PEMILIK BERDAFTAR : TUAN MUDA BIN TUAN SAR
SYARAT NYATA : TANAH INI HENDAKLAH DIGUNAKAN UNTUK MEMBINA RUMAH KEDIAMAN SAHAJA. BANGUNAN-BANGUNAN MENGIKUT PELAN YANG TELAH DILULUSKAN OLEH PIHAK BERKUASA PERANCANG (PENGUASA TEMPATAN) HENDAKLAH DIBINA DALAM TEMPOH 2 TAHUN DARIPADA TARIKH PENGUATKUASAAN KELULUSAN TUKAR SYARAT INI.

SEKATAN KEPENTINGAN : TANAH YANG DIBERIMILIK INI ADALAH TERTAKLUK KEPADA PERUNTUKAN BAHAGIAN VIII AKTA KANUN TANAH NEGARA (HAKMILIK PULAU PINANG DAN MELAKA) 1963
BEBANAN : DIGADAIKAN KEPADA KERAJAAN MALAYSIA MELALUI PERSERAHAN No. 1343/87

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH Hartanah ini terletak di No. 114, LORONG 1, JALAN SERI RAMBAI 1, TAMAN SERI RAMBAI 1, MELAKA adalah SEBUAH RUMAH TERES 2 TINGKAT KOS SEDERHANA RENDAH.

CARA MENAWAR Sesiapa yang berminat untuk membuat tawaran mestilah mendepositkan 10% dari Harga Rizab dalam bentuk bank deraf di atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM dengan menyerahkan kepada Pentadbir Tanah Daerah Melaka Tengah yang berkenaan sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan awam.

1. Baki dari harga belian hendaklah dibayar dalam tempoh Satu Ratus Dua Puluh (120) hari dari tarikh jualan kepada LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM dan tiada lanjutan tempoh masa dibenarkan.

2. Sekiranya harga belian tidak dibayar sepenuhnya dalam masa yang ditetapkan, deposit akan dilucutkan dan dilupuskan mengikut peruntukan Seksyen 267, Kanun Tanah Negara (KTN).

Nota : “Sesiapa yang berminat untuk membeli hartanah ini adalah dinasihatkan supaya membuat semakan hakmilik secara rasmi di Pejabat Daerah dan Tanah berkaitan dan memeriksa hartanah berkenaan sebelum tarikh lelong”

Firma Guaman : SALINA TAIB & CO
Alamat : 86, Jalan Melaka Raya 25, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka, Malaysia
No. Telefon : +606-2820614/+606-2820635
No. Fax : +606-2820650
No. Rujukan : ST/LT/80/16(LPPSA)/nao/fj

  • Location: Melaka 
  • Tenure: Freehold 
  • Price : RM108,000 
  • $ Range: $100 000 - 200 000 
  • Deposit: 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 
  • Key Contact: NICHOLAS +605-2531888 OR THE PLAINTIFF LAWYER AS ABOVE 
  • Type: Landed Residential