House For Auction, Jalan SA 1, Seri Aman Heights (1/4/2019)

THREE STOREY HOUSE FOR AUCTION
NO. 95, JALAN SA 1 (RM 915,259.50 /-)
PELAKSANAAN NO: BA-38-220-03/2017
LELONGAN AWAM: 1 APRIL 2019 (ISNIN),
MAHKAMAH TINGGI SHAH ALAM

BUTIR-BUTIR HARTANAH
NO. HAKMILIK : GERAN 174849
NO. LOT : LOT 66669
MUKIM/DAERAH/NEGERI : SUNGAI BULOH/GOMBAK/SELANGOR DARUL EHSAN
PEGANGAN : SELAMA-LAMANYA
KELUASAN TANAH : 400 METER PERSEGI
CUKAI TANAH : RM 130.00
PEMILIK BERDAFTAR : LIM POH EE (1/1 BAHAGIAN)
SYARAT NYATA : BANGUNAN KEDIAMAN

SEKATAN KEPENTINGAN : TIADA

BEBANAN : DIGADAIKAN KEPADA ALLIANCE ISLAMIC BANK BERHAD BERDAFTAR PADA 14/10/2011. KAVEAT PERSENDIRIAN TELAH DIMASUKKAN OLEH SIA POH HENG, DIDAFTARKAN PADA 27/11/2013

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH : Hartanah ini terletak di NO. 95, JALAN SA 1, SERI AMAN HEIGHTS, 47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR DARUL EHSAN adalah SEBUAH RUMAH TERES TIGA TINGKAT (CORNERLOT).

HARGA RIZAB:- RM 915,259.50 Hartanah tersebut akan dijual tertakluk pada satu harga rizab sebanyak RM 915,259.50 (RINGGIT MALAYSIA: SEMBILAN RATUS LIMA BELAS RIBU DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN DAN LIMA PULUH SEN SAHAJA) SAHAJA dan kepada Syarat-Syarat jualan yang tercetak di Perisytiharan Jualan. Penawar-penawar adalah dikehendaki mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama ALLIANCE ISLAMIC BANK BERHAD berserta satu salinan kad pengenalan.

Firma Guaman : TETUAN MAZWAN PATHMA & CO
Alamat : No. 38-1, Jalan Telawi, Bangsar Baru, 59100 Kuala Lumpur, Malaysia
No. Telefon : 03-22829905
No. Fax : 03-22827909/03-22840145
No. Rujukan : A.199(L)/283/rm

  • Location: Selangor 
  • Tenure: Freehold 
  • Address: No 95, Jalan SA 1, Seri Aman Heights, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan 
  • Price : RM915,259.50 
  • $ Range: $500 000 - 1 000 000 
  • Deposit: 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama ALLIANCE ISLAMIC BANK BERHAD 
  • Key Contact: NICHOLAS +605-2531888 OR THE PLAINTIFF LAWYER AS ABOVE  
  • Type: Residential Land