House For Auction, Jalan Burung Helang (19/4/2018)

DOUBLE STOREY HOUSE FOR AUCTION
No. 304, JALAN BURUNG HELANG (RM 40,000.00 /-)
PELAKSANAAN NO: 38-605-10 TAHUN 2015
LELONGAN AWAM: 19HB APRIL 2018 (KHAMIS),
MAHKAMAH TINGGI IPOH

BUTIR-BUTIR HAKMILIK
NO. HAKMILIK : PN 318795
NO. LOT : LOT 97442
MUKIM/DAERAH/NEGERI : KAMPAR/KAMPAR/ PERAK
PEGANGAN : PAJAKAN 99 TAHUN BERAKHIR PADA 23/10/2079
KELUASAN TANAH : 89 METER PERSEGI
CUKAI TANAH : RM RM 60.00
PEMILIK BERDAFTAR : SATHISHKUMAR A/L RAMAN (1/1 BAHAGIAN)
SYARAT NYATA : KEDIAMAN – SEBUAH RUMAH KEDIAMAN

SEKATAN KEPENTINGAN : TANAH INI TIDAK BOLEH DIPINDAHMILIK TANPA KEBENARAN MENTERI BESAR PERAK.
KATEGORI KEGUNAAN : BANGUNAN
BEBANAN : DIGADAIKAN KEPADA MALAYAN BANKING BERHAD MELALUI PERSERAHAN NO 19263/2005

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH : Hartanah ini terletak di No. 304, JALAN BURUNG HELANG, TAMAN SRI KAMPAR, 31900 KAMPAR, PERAK DARUL RIDZUAN adalah SEBUAH RUMAH TERES DUA TINGKAT

HARGA RIZAB:- RM 40,000.00 Hartanah tersebut akan dijual tertakluk pada satu harga rizab sebanyak RM 40,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: EMPAT PULUH RIBU SAHAJA) SAHAJA dan kepada Syarat-Syarat jualan yang tercetak di Perisytiharan Jualan. Penawar-penawar adalah dikehendaki mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama MALAYAN BANKING BERHAD berserta satu salinan kad pengenalan.

Firma Guaman : TETUAN K.W. CHONG & PARTNERS
Alamat : No. 83, Jalan Sultan Abdul Jalil, Greentown, 30450 Ipoh, Perak
No. Telefon : +605-2534008
No. Fax : +605-2539192
No. Rujukan : CKK/RS/MBB-14/2015

  • Location: Ipoh 
  • Tenure: Leasehold 
  • Address: Kampar, Perak 
  • Price : RM40,000 
  • $ Range: $0 - 50 000 
  • Deposit: 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama MALAYAN BANKING BERHAD 
  • Key Contact: NICHOLAS +605-2531888 OR THE PLAINTIFF LAWYER AS ABOVE 
  • Type: Landed Residential