House For Auction, Desa Pakatan

DOUBLE STOREY HOUSE FOR AUCTION
NO. 1, LALUAN PENGKALAN TIMUR 9 (RM 143,000.00 /-)
PELAKSANAAN NO: AA-38-212-03/2018
LELONGAN AWAM: 24HB JULAI 2018 (SELASA),
MAHKAMAH TINGGI IPOH

BUTIR-BUTIR HAKMILIK
NO. HAKMILIK : PN 196296
NO. LOT : LOT 161123
MUKIM/DAERAH/NEGERI : HULU KINTA/KINTA/ PERAK
PEGANGAN : PAJAKAN 99 TAHUN BERAKHIR PADA 12/4/2088
KELUASAN TANAH : 167 METER PERSEGI
CUKAI TANAH : RM 79.00
PEMILIK BERDAFTAR : CHANG TAT CHAI (1/1 BAHAGIAN)
SYARAT NYATA : KEDIAMAN – KEDIAMAN KOS RENDAH

SEKATAN KEPENTINGAN : TANAH INI TIDAK BOLEH DIPINDAHMILIK ATAU DIPAJAK KECIL DENGAN APA JUAPUN MELAINKAN KEPADA ORANG YANG DILULUSKAN SECARA BERTULIS OLEH MENTERI BESAR PERAK. SEKATAN INI TIDAK TERPAKAI SELEPAS 7 TAHUN DARIPADA TARIKH PINDAH MILIK PERTAMA.
BEBANAN : DIGADAIKAN KEPADA UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD MELALUI PERSERAHAN NO 6603/11

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH : Hartanah ini terletak di PREMISES PREMISES NO. 1, LALUAN PENGKALAN TIMUR 9, DESA PAKATAN, 31650 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN adalah SEBUAH RUMAH TERES DUA TINGKAT (ENDLOT)

HARGA RIZAB:- RM 143,000.00 Hartanah tersebut akan dijual tertakluk pada satu harga rizab sebanyak RM 143,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SATU RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU SAHAJA) SAHAJA dan kepada Syarat-Syarat jualan yang tercetak di Perisytiharan Jualan. Penawar-penawar adalah dikehendaki mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD berserta satu salinan kad pengenalan.

Firma Guaman : TETUAN GIBB & CO
Alamat : Suite 7A & 7B, 7th Floor, Wisma MTT, 26, Weld Quay, 10300 Penang, Malaysia
No. Telefon : +604-2611877
No. Fax : +604-2616877
No. Rujukan : GC/UOB/K075/16/nd

  • Location: Ipoh 
  • Tenure: Leasehold 
  • Address: Ipoh, Negeri Perak 
  • Price : RM143,000 
  • $ Range: $100 000 - 200 000 
  • Deposit: 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD 
  • Key Contact: NICHOLAS +605-2531888 OR THE PLAINTIFF LAWYER AS ABOVE 
  • Type: Residential Land