House For Auction, Bandar Baru Puspa

LOW-COST DOUBLE STOREY HOUSE FOR AUCTION
NO. 53, LALUAN PUSPA TIMUR 14 (RM 90,000.00 /-)
PELAKSANAAN NO: 38-76-02/2012
LELONGAN AWAM: 28HB OGOS 2018 (SELASA),
MAHKAMAH TINGGI IPOH

BUTIR-BUTIR HAKMILIK
NO. HAKMILIK : PN 219319
NO. LOT : LOT 302234
MUKIM/DAERAH/NEGERI : BELANJA/KINTA/ PERAK
PEGANGAN : PAJAKAN 99 TAHUN BERAKHIR PADA 18/12/2099
KELUASAN TANAH : 89 METER PERSEGI
CUKAI TANAH : RM 55.00
PEMILIK BERDAFTAR : SAIFUNNIZAM BIN ABDULLAH (1/2 BAHAGIAN), KHAMILIZA BINTI DAHARI (1/2 BAHAGIAN)
SYARAT NYATA : KEDIAMAN – KEDIAMAN KOS RENDAH

SEKATAN KEPENTINGAN : TANAH INI BOLEH DIPINDAHMILIK ATAU DIPAJAK DENGAN KEBENARAN BERTULIS OLEH PIHAK BERKUASA NEGERI.
BEBANAN : DIGADAIKAN KEPADA PUBLIC BANK BERHAD MELALUI PERSERAHAN NO 16262/2005

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH : Hartanah ini terletak di NO. 53, LALUAN PUSPA TIMUR 14, BANDAR BARU PUSPA, 31550 PUSING, PERAK DARUL RIDZUAN adalah SEBUAH KOS RENDAH RUMAH TERES DUA TINGKAT

HARGA RIZAB:- RM 90,000.00 Hartanah tersebut akan dijual tertakluk pada satu harga rizab sebanyak RM 90,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SEMBILAN PULUH RIBU SAHAJA) SAHAJA dan kepada Syarat-Syarat jualan yang tercetak di Perisytiharan Jualan. Penawar-penawar adalah dikehendaki mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama PUBLIC BANK BERHAD berserta satu salinan kad pengenalan.

Firma Guaman : TETUAN KHONG & SON
Alamat : No. 45-1A, Jalan Sultan Azlan Shah Utara, Taman Ipoh Selatan, 31400 Ipoh, Perak, Malaysia
No. Telefon : +605-5486810
No. Fax : +605-5486800
No. Rujukan : LSY/cml/pbb/iccc/pbb/psg/213

  • Location: Ipoh 
  • Tenure: Leasehold 
  • Address: Pusing, Negeri Perak 
  • Price : RM90,000 
  • $ Range: $50 000 - 100 000 
  • Deposit: 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama PUBLIC BANK BERHAD  
  • Key Contact: NICHOLAS +605-2531888 OR THE PLAINTIFF LAWYER AS ABOVE 
  • Type: Residential Land