Factory For Auction, Jalan Industri Miel 2 (13/3/2018)

FACTORY FOR AUCTION
NO. 26, JALAN INDUSTRI MIEL 2 (RM 198,000.00 /-)
PELAKSANAAN NO: AA-38-402-06/2017
LELONGAN AWAM: 8HB MAC 2018 (KHAMIS),
MAHKAMAH TINGGI IPOH

BUTIR-BUTIR HAKMILIK
NO. HAKMILIK : GRN 134395 (DAHULU DIKENALI SEBAGAI H.S.(D) 7143)
NO. LOT : LOT 3414 (DAHULU DIKENALI SEBAGAI PT 603)
MUKIM/DAERAH/NEGERI : LUBOK MERBAU/KUALA KANGSAR/PERAK
PEGANGAN : SELAMA-LAMANYA
KELUASAN TANAH : 223 METER PERSEGI
CUKAI TANAH : RM 108.00

SYARAT NYATA : PERUSAHAAN RINGAN

SEKATAN KEPENTINGAN : TANAH INI TIDAK BOLEH DIPINDAHMILIK, DIPAJAK ATAU DIGADAI TANPA KEBENARAN BERTULIS PIHAK BERKUASA NEGERI
KATEGORI KEGUNAAN : PERUSAHAAN
BEBANAN : DIGADAIKAN KEPADA PUBLIC BANK BERHAD MELALUI PERSERAHAN NO 1677/2006

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH Hartanah ini terletak di NO. 26, JALAN INDUSTRI MIEL 2, TAMAN PERINDUSTRIAN MIEL, 33010 KUALA KANGSAR, PERAK DARUL RIDZUAN adalah SEBUAH KILANG TERES SATU TINGKAT

HARGA RIZAB:- RM 198,000.00 Hartanah tersebut akan dijual tertakluk pada satu harga rizab sebanyak RM 198,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SATU RATUS SEMBILAN PULUH LAPAN RIBU SAHAJA) SAHAJA dan kepada Syarat-Syarat jualan yang tercetak di Perisytiharan Jualan. Penawar-penawar adalah dikehendaki mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama PUBLIC BANK BERHAD berserta satu salinan kad pengenalan.

Firma Guaman : TETUAN KHONG & SON
Alamat : No. 45-1A, Jalan Sultan Azlan Shah Utara, Taman Ipoh Selatan, 31400 Ipoh, Perak
No. Telefon : +605-5486810
No. Fax : +605-5486800
No. Rujukan : LSY/UN/yyp/PBB-KK 2370A2)

  • Location: Ipoh 
  • Tenure: Freehold 
  • $ Range: $100 000 - 200 000 
  • Deposit: 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama PUBLIC BANK BERHAD 
  • Key Contact: NICHOLAS +605-2531888 OR THE PLAINTIFF LAWYER