Apartment for Auction (25/04/2019)

 

BUTIR-BUTIR HAKMILIK
NO. HAKMILIK : PM 260/M2/5/120
NO. LOT : LOT 12987
MUKIM/DAERAH/NEGERI : ULU KELANG/GOMBAK/SELANGOR
PEGANGAN : PAJAKAN 99 TAHUN BERAKHIR PADA 22/4/2090
KELUASAN TANAH : 72 METER PERSEGI  (775 KAKI PERSEGI)
PEMILIK BERDAFTAR :K.R. SEETHA A/P K.RAMACHANDRAN (1/1 BAHAGIAN)
SYARAT NYATA : TANAH INI HENDAKLAH DIGUNAKAN SEMATA-MATANYA UNTUK RUMAH KEDIAMAN
SEKATAN KEPENTINGAN : TANAH INI TIDAK BOLEH DIJUAL, DIPAJAK, DIGADAR ATAU DIPINDAHMILIK DENGAN APA CARA SEKALIPUN MELAINKAN DENGAN KEBENARAN PIHAK BERKUASA NEGERI
BEBANAN : DIGADAIKAN KEPADA RHB BANK BERHAD MELALUI PERSERAHAN
NO. 1212/1999 (GD) DIDAFTARKAN PADA 21/4/1999

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH Hartanah ini terletak di NO. 1B-04-08, BLOK B, ROSE APARTMENT, JALAN BUKIT INDAH 1/20, TAMAN BUKIT INDAH, 68000 AMPANG, SELANGOR adalah SEBUAH UNIT APARTMENT.

HARGA RIZAB:- RM 170,000.00 Hartanah tersebut akan dijual tertakluk pada satu harga rizab sebanyak RM 170,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: SERATUS TUJUH PULUH RIBU RINGGIT SAHAJA) SAHAJA dan kepada Syarat-Syarat jualan yang tercetak di Perisytiharan Jualan. Penawar-penawar adalah dikehendaki mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama RHB BANK BERHAD berserta satu salinan kad pengenalan.

Firma Guaman : TETUAN CHE MOKHTAR & LING
Alamat : 15th Floor, Mokhtar & Ling, Wisma KWSG, Jalan Kampung  Attap, 50160 Kuala Lumpur
No. Telefon : +603-22740413
No. Fax : +603-22748191
No. Rujukan : CML-08A/RHB(1)KRS/30277/13(TTT)

WE SELL PROPERTIES THROUGH AUCTIONS FOR ALL PURPOSES. CONTACT US IF YOU WISH TO SELL YOUR PROPERTY WITH US

  • Location: Selangor 
  • Tenure: Leasehold 
  • Address: No. 1B-04-08, Blok B, Rose Apartment, Jalan Bukit Indah 1/20, Taman Bukit Indah, 68000 Ampang, Selangor 
  • Price : RM170,000 
  • $ Range: $100 000 - 200 000 
  • Deposit: 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama RHB BANK BERHAD 
  • Key Contact: NICHOLAS +605-2531888 OR THE PLAINTIFF LAWYER AS ABOVE  
  • Type: Condo/Apartment